Covid-19

Information utefter nya lokala allmäna råd i Sörmland

Vi uppmanar alla medlemmar att läsa och noggrant följa Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer så finns här: https://regionsormland.se/.../nu-galler-lokala.../...

Styrelsen har haft kontakt med flera andra klubbar, boxar och gym. Vi har fört dialog med smittskyddet, läkare och sjukvårdspersonal och vi har noggrant gått igenom de allmänna råden.

Utifrån vår samlade bedömning har vi fattat de beslut vi finner nödvändiga för att bidra till minskad smittspridning, skydda våra medlemmar och följa de tydliga uppmaningar som kommit.

De nya beslut som styrelsen enhälligt fattat innebär att:

- Begränsning i medlemsintag. Under rådande omständigheter så tar vi inte in nya medlemmar. Vi har just nu stor efterfrågan från träningsanläggningar som stängt helt och för att säkra att våra befintliga medlemmar har förutsättningar att kunna hålla avstånd under sin träning så tar vi ej in nya medlemmar just nu. Vi vill ta hand om våra medlemmar på bästa sätt och erbjuda plats på de pass som vi har tillgängliga så långt det går med de få platser vi har tillgängligt. Är du ändå intresserad av att bli medlem hos oss framöver så kontakta oss gärna för att ställa dig på kö genom att ringa eller mejla oss. Vi kontaktar dig när vi ser att restriktioner lättar eller andra möjligheter dyker upp så vi kan släppa på för nya medlemmar.

- Centrumlokalen är stängd och all kamp och sparring är pausad för alla medlemmar till och med 26 november. Inga undantag kommer beviljas. De nya rekommendationerna är oerhört tydliga på den punkten – all dylikt verksamhet för helt undvikas. Vi bedömer att det är för svårt att ha någon typ av verksamhet i centrum-lokalen mot bakgrund av de nya rekommendationerna.

- Vårt passutbud. Vi har anpassade crossfit-pass med endast ett fåtal platser, MMA Fitness-pass som förlagts utomhus och yoga med begränsningar. Vi jobbar febrilt med att lösa fler former av pass med fokus utomhus samt online.

- LIVE Onlinepass. Vi kommer inom kort erbjuda LIVE onlinepass för våra medlemmar, mer info kommer löpandes på vår Facebook medlemssida. Pass bokar man in sig på via det vanliga bokningssystemet.

- Gymmet öppet med begränsningar. Vi har anpassat ytorna och begränsat den öppna ytan på boxen. Här gäller tydligt eget ansvar – kom ombytt till gymmet, ha med egen vattenflaska, torka och spraya utrustning före och efter användning, håll avstånd (minst 2 m till alla andra)

- Omklädningsrum, duschar och bastu samt sällskapsytan stängs av helt. Det innebär också att det under denna begränsade period inte heller är tillåtet var barn att vistas i gymmet/boxen.

- Du får endast vara på gymmet medans du tränar. Alltså inte använda anläggningen som sällskapsyta. När du är klar får du gå hem.

- Ytan på boxen är uppmarkerad och träning får endast ske på utmärkta platser.

- Vi rekommenderar er att träna på andra tider än mellan kl. 16-19 då det vanligtvis är som mest folk i gymmet.

- Vi har extra städrutiner. Vår personal städar regelbundet med fokus på kontaktytor. För att säkra renligaste möjliga utrustning så är det viktigt att du som tränar hos oss även rengör både före och efter användandet av utrustning med sprayflaska och duk som finns tillgängligt i anläggningen. Likaså att man torkar den yta som tränar på på open box ytan.

- Tvätta händerna ofta och noggrant. Använd den handsprit som står utsprid på anläggningen som ett komplement.

- Omklädningsrum & bastu fortsatt avstängt. Kom ombytt och duscha hemma.

- Spendera så lite tid som möjligt på anläggningen. Vi värnar om vår gemenskap men i dessa utmanande tider så är det viktigt att vi träffar folk så lite som möjligt, kom därför precis när du ska börja träna/precis innan ditt pass börjar och lämna anläggningen därefter direkt. Undvik "häng" på anläggningen utan träna effektivt.

Vi är – precis som ni – ledsna för detta. Vi tappar givetvis både fina träningstillfällen, tillfällen att umgås och intäkter på detta. Men vi ser att detta är det mest ansvarsfulla att göra i den här situationen. Vi hoppas på er förståelse och ert samarbete – att vi tillsammans håller i, håller ut och håller ihop. Nova-familjen! ❤️

Har ni några frågor eller synpunkter - tveka inte att höra av er till oss i styrelsen.

Vi fortsätter följa vaksamt utvecklingen i vårt område och följer de direktiv som regeringen och myndigheter ger.

Information uppdaterad: 2020-11-23

Information om COVID-19 och hur vi arbetar på Nova Training Center

Andra vågen Coronaviruset COVID-19

Vi kan tyvärr konstatera att andra vågen av Covid-19 är i ordentlig framfart världen över och inte minst i Sverige. Nova är ett andra hem för väldigt många och en viktig del för att mångas vardag ska vara så bra som möjligt därav att vi som alltid fortsätter göra ett fantastiskt jobb tillsammans för att hålla smittan utanför våra anläggningar. Efter senaste styrelsemötet så har vi spikat diverse punkter som vi vill informera om, Det mesta är en upprepning av tidigare riktlinjer men också lite förändringar som är ett nödvändigt ont.

- Gör utan undantag rent samtliga greppytor när du använt utrustning så som gymmaskiner, hantlar, Kettle Bells, stänger, rigg, mitsar och säckar. Använd de dukar som finns i lokalen.

- Får du som personal/medlem symptom - stanna hemma från planerad vistelse hos oss och ha en dialog med oss på Nova, ring 1177 för rådgivning. Testa dig!

- Glöm ej att COVID-19 enligt smittskyddslagen är anmälningspliktig. Anmäl eventuellt positivt resultat till vår styrelse snarast så vi ges möjligheten att förebygga spridning i möjligaste mån. Personliga uppgifter stannar hos styrelsen.

- Vi rekommenderar att våra medlemmar avstår från tävlingar. Väljer du att tävla ändå så får du vistas i Novas lokaler först 8 dagar efter tävlingsdatum.

- Skydda dig själv och andra från smittspridning genom att stanna hemma när du är sjuk, undvik nära kontakt med sjuka, tvätta händerna ofta och noggrant, undvik att handhälsa, hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa, mun.

- Flytta helst inte på maskiner och om du måste göra det, tänk på placering och avstånd till andra under din träning. Lämna sedan tillbaka utrustningen exakt där du tog den ifrån.

- Lämna lokalen så snart du är klar med din träning.

- Vistas inte i lokalerna med symptom.

Vi följer vaksamt utvecklingen i vårt område och följer de direktiv som regeringen och myndigheter ger.

Senaste informationen från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19 finner du på deras hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Har du frågor och funderingar så kontakta någon i vår styrelse eller ring direkt till oss på 016-13 13 13.

Information uppdaterad: 2020-11-23