novamma

Verksamhetsidé Nova MMA IF

Nova MMA vill erbjuda sina medlemmar kvalitativ och rolig kampsportsträning som utvecklar och skapar en mycket god gemenskap. Just gemenskapen är det vi värderar allra högst! Alla ska trivas, utvecklas och känna sig hemma hos oss. Det gäller både för nybörjare, fortsättare, gamla som unga, alla är välkomna hos oss förutsatt att man vill bli en del av vår gemenskap och följa våra regler och värderingar.

Nova MMA vill också erbjuda tävlingsverksamhet (både på amatör- och elitnivå) för de medlemmar som önskar det. Alla medlemmar ska få träning, möjlighet att tävla och få utmaningar på den nivå de önskar för den fortsatta utvecklingen. Träningen, tävling och gemenskap tjänar alla till att stärka karaktären, fysiken och psyket hos våra medlemmar och skapa vänskapliga band som sträcker sig livet ut. Hos oss tränar vi MMA – mixed martial arts med kampsporterna boxning, MMA, brottning, submission wrestling/grappling, thaiboxning mm. Tävlingsverksamheten inkl. tävlingsdeltagande, anordnande av tävlingar och tävlingsteamet inom Nova MMA är självförsörjande.

Värdegrunder för Nova MMA IF:

- Nova MMA IF vill med sin verksamhet erbjuda bra träning med kompetenta instruktörer. Varje medlem ska erbjudas kvalitativ, rolig träning som är anpassad för individen.

- Nova MMA IF är starkt emot all form av diskriminering och strävar efter en så pass mångkulturell verksamhet som möjligt med ett starkt samhällsengagemang. Vi vill hjälpa ungdomar och nyanlända som är medlemmar hos oss att integrera sig i samhället och komma in i en konstruktiv kamratskap. Mångfald för oss är att alla är lika mycket värda oavsett kön, hudfärg, språk, eller vart man kommer ifrån. Vår klubbs mångfald är en stor nyckel till vår mycket goda gemenskap och familjära stämning.

- Alla medlemmar ska respektera sina träningskamrater, tränare och träningslokal. Vi ska träna tillsammans idag, imorgon och resten av livet.

- Medlemmar som vill satsa inom tävling ska få stöd med detta inom ramen för Nova MMA:s Tävlingsteam.

- Nova MMA IF är dopningsfri.

- Nova MMA IF accepterar inte kriminellt beteende och arbetar aktivt tillsammans med våra medlemmar för att styra individer med personliga problem på rätt spår. Klubben är en fristad där man kan komma som man är och bli som man vill vara! Att använda kampteknikerna som lärs ut inom verksamheten, utanför lokalen, är strängt förbjuden! Görs detta så innebär detta omgående avstängning och potentiellt uteslutande (utvärderas från fall till fall - lagen om nödvärn/självförsvar tillämpas självfallet).

 

Värdegrunder för Nova MMA IF:

- Nova MMA vill med sin verksamhet erbjuda bra träning med kompetenta instruktörer. Varje medlem ska erbjudas kvalitativ, rolig träning som är anpassad för individen.

- Nova MMA är starkt emot all form av diskriminering och strävar efter en så pass mångkulturell verksamhet som möjligt med ett starkt samhällsengagemang. Vi vill hjälpa ungdomar och nyanlända som är medlemmar hos oss att integrera sig i samhället och komma in i en konstruktiv kamratskap. Mångfald för oss är att alla är lika mycket värda oavsett kön, hudfärg, språk, eller vart man kommer ifrån. Vår klubbs mångfald är en stor nyckel till vår mycket goda gemenskap och familjära stämning.

- Alla medlemmar ska respektera sina träningskamrater, tränare och träningslokal. Vi ska träna tillsammans idag, imorgon och resten av livet.

- Medlemmar som vill satsa inom tävling ska få stöd med detta inom ramen för Nova MMA:s Tävlingsteam.

- Nova MMA är dopningsfri.

- Nova MMA accepterar inte kriminellt beteende och arbetar aktivt tillsammans med våra medlemmar för att styra individer med personliga problem på rätt spår. Klubben är en fristad där man kan komma som man är och bli som man vill vara! Att använda kamp teknikerna som lärs ut inom verksamheten, utanför lokalen, är strängt förbjuden! Görs detta så innebär detta omgående avstängning och potentiellt uteslutande (utvärderas från fall till fall - lagen om nödvärn/självförsvar tillämpas självfallet).

 

Ordförande har ordet:

Nova MMA IF har under flera år arbetat hårt inom det lokala samhället i sociala medier, via nätverkande, vid diverse event för att få politiker, invånare i Eskilstuna kommun, fritidsgårdar, föräldrar till aktiva medlemmar mfl att inse att MMA och kampsport faktiskt just är SPORT - så långt ifrån våld man kan komma. Trots att vi idag har kommit en bra bit på vägen till att få MMA att framstå som den fina sport den faktiskt är när den utövas som vi gör det inom Nova MMA, så har vi en lång väg kvar att gå. Via gemenskap, säkerhet (regler, ordentlig skyddsutrustning, skadeberedskap osv), kamratskap, kvalitativ träning och kvalitativt ledarskap så är MMA en av de bästa fritidssysselsättningarna en individ (framförallt en ung sådan) kan ta sig för. En aktiv och säker fritid är i själva verket extremt viktig för en ung människa. Lägg därtill det faktum att många barn och ungdomar som idag bor i Eskilstuna är av utländsk bakgrund. Dessa människor har kommit från tuffa miljöer, krig och misär. Vi är en klubb som håller vår mångfald varmt om hjärtat och för oss är klubblokalen en samlingsplats för människor från världens alla håll och kanter, där en företagsledare tränar tillsammans med nyanlända, sjuksköterskor, gamla såväl som unga, med mörk och såväl som ljus hudfärg, politiska och religiösa ställningstaganden åsidosatta där vi alla kan vara oss själva och umgås i en fantastisk familjär stämning. Hos oss tränar så väl tjejer som killar och vi har en jämn fördelning mellan träningsformerna – något för alla under samma tak!

 

"

Vi vill även uttrycka ett STORT TACK för de samarbetspartners som har stöttas oss de gångna åren i vårt trygghetsarbete.
Till våra samarbetspartners och de som har  bidragit med stöd är bl.a. Sparbanksstiftelsen Rekarne, Eskilstuna Kommun, Nattvandring.nu, Ung Fritid Eskilstuna, Rebelz.se och Elon Eskilstuna m.fl. Vi har av genom Kommunens önskemål och eget initiativ nattvandrat områden så som Lagersberg, Råbergstorp, Nyfors och träffat massvid med härliga männsikor och samtidigt har trygghetsarbetet blivit något av en succé både inom klubben likväl som i media (Eskilstuna Kuriren, P4 Södermanland likväl som på Facebook där mottagandet och och feedbacken har varit uteslutande positivt kärleksfull).
Likväl så har vi inom andra områden samarbetat med Eskilstuna Kommun och Ung Fritid då vi fortsatt att anordna prova-på-träningar och erbjudit gratis medlemskap för ungdomar i utsatta områden under det gångna året. Vi medverkade även under Springpride och på idrottsgalan där klubbens positiva anda och budskap trummades ut. Vårt outtröttliga arbete mot ett tryggare Eskilstuna med fokus på integration, kulturell mångfald och gemenskap kommer att fortsätta under 2018 och vi kommer att fortsätta vår resa mot ett tryggare Eskilstuna där alla kan trivas som i en och samma familj.

Varma hälsningar,

Shillan Rosita Sofipour

Styrelseordförande

Nova MMA IF

VI SOM SITTER I STYRELSEN

SHILLAN SOFIPOUR

Roll: Ordförande
Medlem sedan:
Därför engagerar jag mig:

SIAMAND ESMAILI

Roll: Kassör
Medlem sedan: 2009
Därför engagerar jag mig:

ALEXANDER SUNDMAN

Roll: Sekreterare
Medlem sedan: 2009
Därför engagerar jag mig:

FREDRIK PETTERSSON

Roll: Ledamot
Medlem sedan:
Därför engagerar jag mig: Grunden för mitt engagemang i föreningen är givetvis min egen träning. Men Nova är också så mycket mer än bara träningen. Att klubben och våra medlemmar engagerar sig för Eskilstuna, för ökad trygghet och mot rasism gör att jag gärna vill vara med och bidra även utanför mattan med vad jag kan. Jag är väldigt stolt över att få vara en del av den här klubben och den fina gemenskapen vi har.

JOAKIM EKELUND

Roll: Ledamot
Medlem sedan:
Därför engagerar jag mig:

ANNA BERGFORS

Roll: Ledamot
Medlem sedan: 2012
Därför engagerar jag mig: Jag engagerar mig i styrelsen eftersom jag brinner för och älskar vår klubb <3 Vill bidra på olika sätt till klubbens utveckling och verksamhet.

JACOB KINNEMAR

Roll: Ledamot
Medlem sedan: 2012
Därför engagerar jag mig: